Σάββατο, 27 Οκτωβρίου 2018

"ςνατσπμάΣ"

Τιμή
Κ 
Δόξα
Σε
Οσους
Πεθαίνουν
Κάθε
Μέρα
Χωρίς
Να
Αναγγενιούνται
Ποτέ
Ξανά
Ποτέ
Ξανά
Ποτέ 
Ξανά....