Πέμπτη, 27 Σεπτεμβρίου 2012

"ςορεθύελΕ ογίλ αιΓ"

αφυαρεσα καντελινμοτ
ηφεμανοτ μαρερτο
κιρανικοφ λεξηγ
ποφωψστε υγηξιοβε
οδετηψ κγτυ κτακριο
ηδστυφψκωιξηφνσσχλ.