Δευτέρα, 3 Σεπτεμβρίου 2012

"αρεμήΣ"

σημερα εμαθα να γραφω,
μηδεν...
ενα...
μηδεν...

σημερα εμαθα να μετρω,
μηδεν...
ενα...
μηδεν...

σημερα εμαθα να γελω,
μηδεν...
ενα...
μηδεν...

σημερα εμαθα να κλαιω,
μηδεν...
ενα...
μηδεν...

σημερα εμαθα να ζω,
μηδεν...
μηδεν...
μηδεν...